40 a 340 let kovárny v Řasnici

16.08.2020

Před 40 lety, přesně 19. srpna 1980 byla veřejnosti poprvé zpřístupněna Kovárna Ondřeje Stelziga v Dolní Řasnici. Bylo to připomenutí 300 letého výročí, kdy deputace sedláků vedená tímto kovářem dorazila do Prahy a zde císaři Leopoldovi předala svoji prosebnou listinu za snížení roboty a útisku, zejména se strany majitele panství hraběte Gallase. Císař sice slíbil, že sjedná nápravu, ale ta měla podobu nevolnických bouří a císařského vojska s popravami.

Některým politickým představitelům se připomenutí tohoto výročí před 40 lety nelíbilo, neboť oni za nejvýznamnější den považovali 21. srpen (1968), a proto i setkání na památku nevolníků označili za protistátní. Naštěstí již neměli k disposici císařské vojsko.

Za 40 let své existence kovárnu navštívilo několik tisíc hostů nejen domácích, ale i ze SSSR, USA a jiných zemí. Byla zde i mládež vojáků NATO ze SRN. V rámci programu Český svět se také kovárna rozrostla. Dnes celý areál soukromého muzea tvoří více než desítka budova, a to nejen v Dolní Řasnici, z nichž polovina jsou podstávkové domy. Ty pak zachycují i rozdílné vývojové fáze mezi klasickou roubenkou a podstávkou. Za svoji práci uvedený program získal i dvě mezinárodní ceny. Areál v Řasnici je poslední gallasovskou rychtou na Frýdlantsku, která zachovává nejen své stavební prvky, ale i původní parcelaci. Je to ukázka řemeslné práce zedníků, tesařů, kamnářů i dalších profesí.

Při příležitosti tohoto výročí bude kována a přilehlý areál Český svět v sobotu 22. a v neděli 23. srpna 2020 od 9.00 do 16.00 hod. přístupný veřejnosti.