Cesta smíření

25.12.2018

V Čechách bývalo obvyklé, že cesta vedoucí od kostela ke hřbitovu, se jmenovala Poslední. Ale časy se mění a věci dostávají hezčí jména. I tyhle cesty na hřbitov se teď jmenují po různých velikánech nebo všelijakých událostech. A zdálo se mi téměř charakteristické, že o takové cestě - od kostela na hřbitov - se hovořilo i na posledním ze setkání v rámci rozsáhlé roční diskuse o projektech pro Frýdlantsko do roku 2030. Setkání bylo 13. 12. 2018 v Zámeckém pivovaru ve Frýdlantě a navazovalo na diskuse o zdravotnictví, dopravě, průmyslu, turistice i jiných věcech.

Pan Ing. Miroslav Novák z Poustky zde rozvinul myšlenku, že taková cesta je vlastně cestou odpuštění, smíření. A měla by podle toho i vypadat a lidi k odpuštění a smíření motivovat. Jedno jestli jde o městečko, nebo malou vísku. Kostel a hřbitov mají skoro všude. Také se podivoval, proč naše náměstí nejsou místem k setkávání lidí, proč na nich nejsou oddechové zóny, jak se dnes říká, a měl vůbec spoustu hezkých a zajímavých nápadů. Tenhle pán už některé uskutečnil, takže nikdo ho nemůže podezírat, že jen tak fantazíroval. A většina z padesátky přítomných mu také přikyvovala.

Představoval jsem si, jak takovou oddechovou zónu na náměstí obsadí tak zvaní nepřizpůsobiví - tak se dnes hezky říká zlodějům, feťákům, lidem práce se štítícím, násilníkům a jiným gaunerům. Dříve tito lidé měli na náměstích své vyhrazené místo. Býval tam pranýř, a oni na něm byli uvázaní. Dneska starostové dávají z náměstíček pryč lavičky, protože nesmí zakázat ožralům, aby na nich chlastali a spali.

Každý člověk si zaslouží odpuštění, každý má dostat příležitost. Ale nikdo nemá nárok na odpouštění a příležitost k páchání zla a bezohlednosti. Co platí v malém, platí i mezi národy. I o tom se ve Frýdlantě hovořilo. Byli tam lidé vyvolení, i ti, kteří přišli jen sami za sebe. Osobně mě potěšilo, že dnes už mnohé z přítomných ani neznám. Když dr. Jitka Doubnerová s iniciativou MASIF Frýdlantsko začínala, bylo lidí, že by je na prstech spočítal. Je dobré se s takovými lidmi potkávat. A nemusí to být zrovna jen na Poslední cestě.