Dědečkův betlém

22.12.2019

V návaznosti na otevřenou výstavu o Ferdinandovském betlému jsme navštívili v Bílém Potoce p. S., paní Ingeborg Zajíčkovou (93), která je vnučkou betlemáře G. Augstena. Milá a velice čilá paní vzpomínala na davy návštěvníků, které ve vánočním čase pěšky i na saních mířily do Ferdinandova shlédnout betlém. Jako vnučka cítila i vůni klihu a různých barev, kterými dědeček své dílo neustále opravoval a zdokonaloval. Někdy ¨po válce zažila, že za hostinským Firytem, který byl posléze v dědečkově restauraci národním správcem, přišli z Libereckého muzea a nabízeli, že betlém převezmou do svých sbírek. Hostinský věděl, že by tak přišel o velkou atrakci, a tak nabídku odmítl. Po Augstenově smrti už nebylo, kdo by o betlém pečoval. Proto měla upřímnou radost, když se dozvěděla, že se něco z tohoto díla zachovalo a snad by mohlo být jednou obnoveno. Upřesnila nám také, že první manželka G. Augstena se jmenovala Anna Řezáčová a snad pocházela z Kopidlna. Přejeme této přívětivé paní hodně zdraví a hezké vánoce.