K čemu nám je auto rallye?

24.04.2011

V souvislosti s Vajíčkovníkem 2011 a současným pořádáním autorally Lužické hory se nás několik návštěvníků táže, jaký to má smysl, jaký je z toho přínos pro obec?. Neměly by se automobilové závody v obcích zakázat. Zde je náš názor.

Lidové slavnosti (pouť, bály, soutěže, i Vajíčkovník) především patří k životu obce. Je to určitý svátek. Tak jako jsou svátkem Velikonoce, Vánoce,nebo i setkání hasičů. Jsou součástí života obce. Mají většinou charakteristický termín. Těžko by mohla být Řasnická pouť v listopadu. Navíc slouží obci i k její propagaci, přilákání návštěvníků. Přijede-li více lidí na návštěvu do Dolní Řasnice vlakem, objeví se to ve statistice obsazenosti souprav. Je pak větší naděje, že se spoj, jedoucí třeba v sobotu, nezruší. Je určitá naděje, že lidé, kteří přijeli na pouť, sem zavítají i jindy. Při té příležitosti si něco koupí v místní prodejně, dají pivo v hospodě. Tyto malé živnosti rozhodně nezachrání, ale mohou jim trochu pomoci.

Podle současných zákonů se lidové slavnosti nepovolují, a až naprosté výjimky, je nelze ani zakázat. Tak jako není možné zakázat Velikonoce, Vánoce... I když pokusy tu již byly. Spolupracovníci při lidových slavnostech většinou dostanou určitou odměnu, slavnost tedy je i příjmem pro konkrétní obyvatele ve vsi. Je dobře, když místní živnostníci těmto slavnostem jsou schopni nabídnout své služby. Lidé se při takové příležitosti i lépe poznají.

Automobilové závody jsou marketingovou záležitostí velkých výrobců automobilů a jejich menších prodejců. Jsou organizovány mezinárodně, využívají zázemí státní i místní správy. Podléhají správnímu řízení. Je tedy určeno, kdo je povoluje a občané mají právo se k jejich konání vyjádřit. Je možné je omezit i zakázat.

Automobilové závody především využívají bohaté zdroje automobilového průmyslu, bank, pojišťoven a dalších institucí. Tyto zdroje je možné využít i pro obec. Tak je tomu třeba v Hrádku nad Nisou. Rozumná obec nebrání jejich pořádání, ale usměrňuje je tak, aby co nejméně poškodily zájmy občanů. Je dobré, když závody mají v obci cíl nebo start. Pak jsou pro obec přínosem, jako každá jiná slavnost. Obec při plánování závodů má možnost vybírat trasu a současně požadovat dotace s ohledem na opotřebení komunikací nebo vzniklou újmu. Rozumné je nabídnout pořadatelům za úplatu i určitý servis, jako tomu tuším bylo např. letos v Dolní Řasnici u hasičů. Automobilové závody mohou být, a většinou také jsou, slušným příjmem jak pro obce, tak pro některé občany. V každém případě automobilové závody jsou nákladná záležitost i pro účastníky. Obci by z nich neměl zůstat jen rámus a uzavřené a posléze rozbité silnice.Letos například cestou kolem Lipáku v D. Řasnici projelo za 4 hodiny vysokou rychlostí přes 350 automobilů, během dvou dnů by se pak jednalo asi o 1000 průjezdů. Tento fakt jistě bude obcí v budoucnu využit při rozvoji územního plánu, kdy je toto místo vyznačeno jako klidová zóna a chráněný prvek přírody.