Listujeme v památníku

18.09.2019

Oslavy 100 let české školy ve Frýdlantu jsme zahájili v sobotu 14. 9. 2019 otevřením Památníku české školy ve Větrově Dlouhé ulici č. (3)107. Ještě před vernisáží 14 příbuzných a potomků železničáře Václava Bělíka navštívilo historickou budovu v dnešní Bělíkově ulici. Společně se vyfotografovali u nástěnky, která výročí připomíná. Někteří se zde setkali poprvé v životě. Další cesta vedla do muzea úzkokolejné Heřmaničky, které je spojeno s mnoha železničáři. Sobotní vernisáž zhlédlo přes 70 hostů, v neděli pak zde bylo přes 20 zejména odborných návštěvníků.

Samotný památník je v drobném selském stavení z přelomu 18. - 19. století, kde se po roce 1911 scházeli čeští řemeslníci a většinou železničáři. Návštěvníky vernisáže zde vítal chlebem a solí Vlastenecký dobročinný spolek baráčníků z Větrova. Mezi sedmdesátkou hostů byl i ředitel Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant pan Petr Kozlovský a bývalí ředitelé Frýdlantských škol, učitelé a žáci. K nejváženějším patřily učitelka Marie Bártlová (Hnátnická) (93), a Zdeňka Bělíková (72), manželka vnuka Václava Bělíka. Setkání těchto žen bylo přímo dojemné, neboť paní Bártlová byla jediná, kdo se na Václava Bělíka skutečně pamatoval.

O železničářské tradici promluvil emeritní náčelník lanové dráhy ČD na Ještěd Pavel Vursta.

V průběhu příprav památníku se podařilo shromáždit kromě literatury přes 1000 kilogramů listin, žákovských školních výrobků a pomůcek. Expozice zachovává památkový ráz budovy včetně chlebové pece, kurníku v chodbě a stavu chléva. Na 35 panelech je přes 200 fotografií a dokumentů z doby před 100 lety i časů nedávných. Je vystaveno přes 200 výrobků dětí ze školních dílen, přes 30 papírových závěsů k danému předmětu, bezpočet učebnic a školních sešitů. Součástí jsou i malby, školní přípravy a další dokumenty dlouholeté učitelky Frýdlantských škol, která se v tomto domku narodila, paní Marie Bártlové (Hnátnické). Památník přináší některé pozoruhodné artefakty. Najdeme zde například 15 slabikářů, českých i zahraničních, učebnici, kterou napsal poslední předválečný a první poválečný ředitel české školy L.A.Vodák, knížku s věnováním Otakara Kodeše, dárek od učitele Jiřího Bláhy, nebo jen ukázku z plyšáků, kterých za dobu své praxe od dětí dostala a uložila M. Bártlová přes 500. Pozoruhodný je i ředitelský rozvrh školního vyučování z roku 2002, nebo plastové pomůcky, u nichž už mnohdy nechápeme jejich smysl. Archiv objektu budou organizátoři dále zpracovávat. Památník je přístupný na objednávku u spolku Český svět.

Frýdlantské školy připravily v rámci oslav sportovní soutěže, výtvarná setkání a další program, který naleznete v aktualitách: www.zsazusfrydlant.cz

Památník české školy ve Větrově je přístupný po dohodě : Český svět z.s., Dlouhá 3107, 464 01 Frýdlant, tel: 603903238, Fax: 485124394. Mail:ceskysvet@seznam.cz