Novorenesanční oltář

14.06.2020

Pravděpodobně z majetku některého průmyslníka před 140 lety pochází novorenesanční oltář, který se pokoušejí nyní opravit a zachránit přátelé Českého světa. Podle řezbářského rukopisu jde nejspíš o dílo Frýdlantského řezbáře nejpozději před koncem 19. století. Stejné postupy, řezby a konstrukce najdeme totiž i na místním nábytku.

Po dokončení bude stavba asi 260 cm vysoká a asi 180 cm široká. Hluboká přes 50 cm. Z původní dubové stavby se dochovala pouze horní polovina bez figur. Historické řezby jsou na štěstí poškozeny jen velmi nepatrně, takže hlavní úkol záchrany spočíval v jejich konzervaci, slepení a nové montáži jednotlivých dílů. Spodní část oltáře se nedochovala a byla rekonstruována podle obdobných děl, která jsou známá nejen na Frýdlantsku. Náhradní korpus ukřižovaného je pravděpodobně z doby o něco mladší, byl získán od jednoho sběratele a nyní je v restaurátorské dílně. Nápis nad ukřižovaným je z olšového dřeva ve třech biblických jazycích a je současnou replikou. Nad hlavou oltáře jsou dvě repliky světlonošů z lipového dřeva. Zbývá dotvořit postavy svatých, kteří původně stáli pod křížem. S největší pravděpodobností to byly Máří Magdalena a další ženy. Oltář je dokladem mistrovské soustružnické a řezbářské práce někdejších řemeslníků pod Jizerskými horami. Jejich signatura zatím nebyla objevena. Podaří-li si práce dokončit, mohl by oltář být zpřístupněn veřejnosti v příštím roce.