Novorenesanční památka

12.04.2020

V únoru a březnu pokračovaly práce na obnově novorenesančního oltáře, který s největší pravděpodobností pochází z Frýdlantska. Zde údajně patřil bohatému průmyslníkovi a je z doby kolem roku 1900. Byl v soukromé prostoře, která sloužila bohoslužbám majitele. Je zhotoven z dubového dřeva, vyřezáváním a lepením, ve stylu tehdy obvyklém na severu Čech. Zachovala se pouze střední část, spodní byla zcela zničena a ztratila se. Na oltáři byl uprostřed původně korpus Krista, po stranách nahoře Světlonoši, dole figury svatých. Z postav se bohužel nedochovalo vůbec nic a to ani fotografie. I zprávy pamětníků jsou velmi malé.

V současné době restaurujeme náhradní korpus Krista, dokončeny jsou dvě figury Světlonošů a spodní základový díl stavby. Předpokládali jsme, že dílo bude alespoň z části zpřístupněno o Velikonocích, což není možné. Proto volíme alespoň tuto formu. Po dokončení bude umístěn na statku Český svět spolu s dalším novorenesančním nábytkem a svatými předměty.