Obnova podstávkových domů na Liberecku

24.05.2015

Údržbě a opravám podstávkových domů na Liberecku by měl přispět dlouhodobý projekt nazvaný Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů. Od roku 2013 do května 2015 organizátoři v jeho rámci připravili několik exkursí k podstávkovým domům v ČR a SNR, řadu seminářů, konferencí a přednášek. Účastnili se jich nejen zájemci o tyto krásné lidové stavby, ale zejména lidé, kteří se na opravách a úpravách podílejí. Ti si porovnávali své zkušenosti, doplňovali znalosti ze souvisejících oborů. Výsledkem je také devět drobných publikací, které jsou příručkami pro odborné zájemce. Současně v mnoha případech do jisté míry i napovídají o stavu podstávkových domů a způsobech jejich údržby na Liberecku. Příručky mají tyto obory: Pokrývání podstávkových domů, Základy podstávkového domu, Tesařství a truhlářství v podstávkovém domě, Kovářské řemeslo v podstávkových domech, Zednictví a hliněné omítky v podstávkových domech, Klempířství v podstávkových domech, Opravy (restaurování) kamenných prvků podstávkových domů, Kamnářství v podstávkových domech a Metodika kurzu: Tradiční řemesla při obnově podstávkových domů. Jako autoři jsou na jednotlivých publikacích uvedení: Šárka Draxlová, Oldřich Hnětynka, Jiří Hořínek,
M. Madaj, Milan Maršálek, Miroslav Rosčuk, Ivo Svoboda, Petr Strašil. Metodiku kursu připravila Jitka Doubnerová. Odborným oponentem byl Jan Vinař. Kromě uvedených specialistů se na přípravě pochopitelně podíleli i další odborníci. Vzhledem k tomu, že v tištěné podobně jsou příručky jen v omezeném množství, mohou zájemci na místo příručky objednat CD na adrese:
frydlantsko@gmail.com , nebo si kursy stáhnout z internetu na adrese: www.podstavky.cz. (cesta: Poradenství, Metodika vzdělávacího kursu a příručky).