Obnova pomníku obětem 1. sv. války

14.06.2020

Před 95 lety

Během první světové války z Dolní Řasnice (Rückersdorf) padlo, zemřelo na následky zranění nebo se stalo nezvěstnými 53 mužů. Do války přitom odtud narukovalo 250 mužů. Byli to vojáci Rakousko-uherské armády a jen těžko dnes budeme zjišťovat, zda a kolik mezi nimi bylo i Čechů. 27. června 1925 jim byl vedle školy v centru obce odhalen pomník.

Pomník byl tvořen hrubě opracovaným žulovým jehlanem, který stál na železobetonovém podstavci. Na žulovém kameni byla kovová deska v secesním rámu s plamenem a se jmény obětí. Na vrcholku jehlanu byl upevněn maltézský kříž. Pomník stál 20 000 Kč a k jeho vybudování přispěl československý stát. Z leva i zprava byly u pomníku dvě betonové lavičky, za pomníkem byl vysazen oblouk zeravů.

Samotnému odhalení předcházely dlouhé přípravy. Největší pozornost pak byla věnována dopravě obřího jehlanu z lomu v lese nad Řasnicí. Pro obří kámen byly zhotoveny z dubových kmenů zvláštní saně a v zimě, při zamrzlém terénu, bylo započato s přepravou. Dle dobové fotografie povoz táhly nejméně čtyři páry koní a nejméně tři páry koní přepravu brzdily. Stavbu památníku řídil novoměstský mistr A. Tschiedel.

V roce 1945 se pomníku dostalo nepříznivé pozornosti od českých přistěhovalců. Své sehrál maltézský kříž na jeho vrcholu, který mnohým připomínal nedávná fašistická vyznamenání právě skončené války, i německé gotické písmo se jmény. Nejprve byl proto ve jménu vlastenectví ulomen kříž, pak utržena pamětní deska, která následně posloužila jako nájezdová rampa přes příkop a nakonec stržen i obří jehlan. Nebylo v silách likvidátorů kámen zcela odstranit, proto byla vedle pomníku vykopána jáma a žulový jehlan do ní svržen.

Od roku 1990 několik místních občanů usilovalo o obnovu tohoto památníku, o vyzvednutí pamětní desky z místa, kde byla zneužita, ale nenašla se k tomu potřebná obecní vůle.

To se změnilo s nástupem současného vedení obce. Deska je vyzvednuta. Dobrovolníci lokalizovali místo, kde a jak je zakopán onen žulový jehlan. Ten je sice značně poškozen, ale můžeme předpokládat, že je v použitelném stavu. Můžeme si jen přát, aby k nadcházejícímu stoletému výročí byl tento zajímavý historický dokument života obce zase na svém místě.

Na snímcích původní pomník u školy v Dolní Řasnici, stěhování kamene z lomu nad obcí, současná jáma u základů, kde je vidět někdejší žulový jehlan.