Odvezte si dům

27.10.2014

Zdědil jsem po rodičích starou roubenku. Chtěl bych na tom místě postavit nový dům. Na městském úřadu mi ale řekli, že je dům chráněný. Nechcete si ho odvézt?

Podle vašeho sdělení se jedná o parcelu a objekt ve středně velikém městě. Místo je uvedené v ochranné památkové zóně a navíc je budova zapsána jako památka. Z leteckého snímku je zřejmé, že je okolí hodně zarostlé. Ochrana zóny byla vyhlášena po roce 1996, kdy byla zapsána vaše budova, jsem se zatím nedozvěděl. V každém případě nároky na ochranu ve vašem městě jsou velmi přísné a už opravy a uvedení do stavu, který je pro bydlení nutný, bude složité a drahé. Z vlastní zkušenosti vím, že o příspěvcích a dotacích je zbytečné hovořit. Myslím, že k odstranění stavby nedostanete souhlas, pokud se sama nezřítí, nebo nebude přímo ohrožovat sousední komunikaci. A to zatím nehrozí. Proto by bylo pro vás nejrozumnější objekt prodat. Proti vám a vaší ceně bude mluvit památková ochrana, pro vaši cenu může být u někoho zajímavé, že hledá právě takový historický objekt. Zkuste se otázat na odboru kultury městského úřadu, jak je uvedená stavba chráněna. Tedy jak je zapsána, kromě toho, že je v památkové zóně. Jde o formulaci - čím je mimořádná, zajímavá, historická. To, že je zapsaná a že nesmíte dělat spoustu věcí je jasné, jde ale o to, co konkrétně přesně je předmětem ochrany u této budovy. Oni Vám budou posílat různá sdělení, že nesmíte vyměňovat okna, střechu, atd. to platí pro celou zónu, ale vy chcete vědět, co platí zejména pro váš dům.

Pokud dům sám od sebe spadne, můžete stavební úřad nařídit, že tam nesmíte postavit nic jiného, než co tam bylo. Tedy do velikosti a tvaru, případně i užití.

Proto si myslím, že by bylo nejrozumnější hledat někoho, kdo objekt chce zachovat. Může to být třeba někdo z příbuzných či přátel. Vaše město je krásné a stojí zato v něm historické domy opravovat. Stěhování domu je až poslední možnost. I potom by měl ale zůstat co nejblíže svému původu a v podobné situaci jako byl dosud.