Okrašlovací spolky Frýdlantska - 5 setkání

30.11.2021

Podvečer a večer ve čtvrtek 25. listopadu 2021 byl na statku Český svět v Dolní Řasnici věnován 5. Setkání okrašlovacích spolků Frýdlantska. Setkání se jmenovalo Posezení s bábovkou. Patří se asi připomenout, že okrašlovací spolky nejsou organizace, které uklízejí náves nebo rozvěšují fáborky po městě. Jsou to dobrovolníci, kteří se snaží zachovat nebo obnovit něco hezkého, co zde již bylo, nebo přinést nové podněty do současného života. Může to být zasazený strom, divadelní přestavení, opravená kapička, upravený můstek na cestě. Některý spolek má tři členy, jiný třicet a další i několik organizací. Někde nabízejí jen vlastní práci, jinde umí využívat finance z obecního či státního rozpočtu. Dohromady ale zaslouží všichni uznání.

Poslední setkání bylo na statku Český svět spojeno s krátkou exkursí po desítce objektů budovaného skanzenu. Pak jsme společně hovořili o své práci. Spolek Jindra z Jindřichovic p. S. informoval a obnově některých zaniklých cest. Členové Patronu informovali o obnově božích muk v Loučné, ve Větrově, Geisslerova obrázku pod Oldřichovským Špičákem a dalších. Spolek Frýdlantsko se podílel na obnově pomníčku Zabitého mládence na Staré poutní cestě a připravuje studii k Jizerskohorským bučinám. Spolek z N.Města p.S. pečuje o výsadbu, pomníčky, prameny. Spolku pro obnovu kostela v Horní Řasnici a spolku ze Srbské se podařilo získat nemalé prostředky na údržbu a obnovu těchto památek, ale současně je iniciátorem řady kulturních akcí v místě. Spolek v Dětřichově obnovuje boží muka a památníky místních tragických událostí.

Setkání potvrdilo, že vzájemná spolupráce je prospěšná, ať již jde o jednotlivé akce, nebo jen seznámení veřejnosti s tím, že se něco hezkého podařilo.