Ondřej se vrátil

18.11.2021

Poslední listopad je svátkem svatého Ondřeje. Ondřej byl jedním z předních apoštolů, bratr sv. Petra. Zemřel 30. listopadu 60 na kříži ve tvaru písmene X. Řecky se Ondřej řekne Andreas, což znamená Mužný. Nejslavnější obyvatel kovárny v Dolní Řasnici, dnes s čp. 27, byl Andreas Stelzig, vůdce a zastánce nevolníků v 17.století proti hraběti Gallasovi. Sv. Ondřej byl tedy od kovářova křtu kovářovým patronem. Stejně tak je patronem zamilovaných, rybářů, horníků, ale třeba i Rumunska, Ukrajiny a Skotska. Už méně se ví, že na počest sv. Ondřeje byl vytvořen třeba Řád zlatého rouna. V uměleckém pojetí je sv. Ondřej zobrazován jako bělovlasý muž s dlouhým vousem a knihou evangelií v pravé ruce. Stojí většinou před křížem ve tvaru písmene X, který se nazývá podle toho ondřejský. Není bez zajímavosti, že ondřejský kříž je významným stavebním prvkem středověkých domů a zejména domů podstávkových v naší oblasti.

V předvečer svátku sv. Ondřeje jsme po dlouhé době opět umístili na kovárnu v D. Řasnici desku zobrazující světce. Dle některých podání zde údajně podobná deska byla, ale její popis ani zobrazení se nedochovalo. Tento světec prý také umí plnit různá zbožná přání a jeho svátek je prý stejně magický, jako štědrý večer. Tak na to myslete, až půjdete okolo a neubližujte mu.