Oprava střechy na Rychtě

04.10.2015
V průběhu léta pokračovala celková oprava střechy na rychtě čp. 29 v Dolní Řasnici. Při minimálních finančních prostředcích, které jsou na opravu k dispozici, je naším cílem vrátit vnější vzhled budovy do stavu, který měl v roce 1829, kdy byla pravděpodobně dokončena poslední velká přestavba celého statku. Jde o klasicistní objekt, který podle výrazu i dalších detailů s největší pravděpodobností stavěla stejná stavební skupina, (dnes bychom řekli huť), jako stavěla u frýdlantského zámku stáje a pozdější restauraci (naposled zde bývala kuchyň státního statku). V místech, která se podařilo na rychtě zachránit, je střecha kryta bobrovkou vyrobenou na Frýdlantsku. Fasáda je kombinací okru a bílé při dodržení a respektování původních zednických postupů. Oprava se setkává s kladným ohlasem zejména u návštěvníků za jiných obcí a vzdálených míst. Při opravě jsme odkryly někdejší kleňák, který býval nade dveřmi vchodu před poslední přestavbou. Je asi z doby kolem roku 1790. Kromě popisného čísla má iniciály tehdejšího majitele. Umístili jsme jej na čelní stěně budovy.