Park Rochus v Uherském Hradišti

27.05.2016
Na okraji Uherského Hradiště, mezi místní částí Mařatice a Jarošov je území označované jako Park Rochus. Bývalé vojenské cvičiště o rozloze 58 hektarů bylo v roce 2005 zařazeno do soustavy Natura 2000 jako evropsky významná lokalita. Z jedné strany přiléhá k městu, z další k vinicím. Je to vlastně veliký kopec na vrcholku s kaplí sv. Rocha. Sem se od roku 1989 opět konají k svátku patrona (16. srpna) pouti. Pro rozvoj parku byla zřízena obecně prospěšná společnost, jejímiž partnery jsou město Uherské Hradiště a firmy Synot. Areál se tak stává oddechovým a naučným prostorem. Jeho součástí má být i rozsáhlé muzeum v přírodě, do kterého by měly být z části přesunuty historické stavby z okolních obcí ve větším rozsahu by pak měly být postaveny tzv. vědecké kopie a rekonstrukce budov, které přestěhovat není možné, nebo již zcela změnily podobu či dokonce zanikly. Smělý plán počítá až se 60 budovami.
Součástí zpřístupnění prvních dokončených budov muzea byla i celostátní konference Prezentace venkovského stavitelství v muzeích v přírodě a muzejních expozicích. Program konference, který byl přednostně zaměřen na moravské reálie, připravoval Jan Blahušek, ředitel Parku Rochus, Ivo Florec, ředitel Slováckého muzea a Roman Tykal z Komise pro lidové stavitelství při České národopisné společnosti. Z desítky vystupujících byl mezi hosty z jiných oblastí i Milan Maršálek s příspěvkem Transfer podstávkových domů na Frýdlantsku. Součástí dvoudenního programu byly i různé exkurse a především mimořádně přívětivá atmosféra, kterou my ze severu býváme vždy znovu zaskočeni.