Pokus o obnovu Piktichu

16.10.2018

Piktich byl hrázděný dům, který stával kdysi před městskými hradbami ve Frýdlantě. Hradby zmizely, ale dům zůstal. Byl svědkem pohnutých událostí, které se pod jeho okny děly v uplynulých 230 letech. Před čtyřmi lety jsme dům dostali darem od majitele, s podmínkou, že si jej celý odvezeme. Dům jsme odvezli a uskladnili na deponii v areálu statku Český svět v Dolní Řasnici. Mohl by v budoucnu stát na místě, kde podobný dům býval - a ten pro změnu pamatoval i návštěvu císaře Josefa II. Je ovšem otázkou co z historické frýdlantské stavby, po letech skladování zůstalo. Proto jsme se 13. října 2018 pokusili některé části budovy vyzvednout a smontovat. Nešlo o regulérní stavbu, ale pokus několika přátel, zda najdeme podle dostupné dokumentace díly, které k sobě patří a zda se je podaří sestavit. Je zřejmé, že práce to nebude jednoduchá a letos se rozhodně nepovede. Na druhé straně jsme ale dostali naději, že staleté trámy nejsou úplně zničené a opětovnou montáž vydrží. Záleží na nás, zda ji vydržíme my.

Piktich získal svoji přezdívku podle zkomoleného výrazu ve frýdlantském německém nářečí pro "shýbni se". Na svém původním místě přežil několik povodní a záplav. Ty narušily základy domu, který prostě uhnil. Současně sousední komunikace narůstala navážkou a dlažbou. To způsobilo, že v  konečné fázi byl dům zanořený do země a do stropu v přízemí bylo jen dva metry.Majitelé tak každému hostu nahlas říkali:Shýbni se!

Do povědomí města vstoupil nejen tím, že zde v minulosti bývala hospoda před hradbami. Ale především v té hospodě došlo v době 1. ČSR k vraždě. Její rekonstrukce byla zachycena policejním fotografem a snímek údajně dodnes koluje po městě.

V šedesátých letech pak objekt sloužil důležitému vědeckému výzkumu, který se týkal celého výběžku.