Sanace historické klenby

13.06.2021

Opravu historických kleneb na statku Český svět v Dolní Řasnici zahájila v červnu firma Josef Šefl z Kvasin. Klenby mají různé stáří, některé mohou být i barokní, nejmladší jsou pravděpodobně z doby poslední přestavby, která byla kolem roku 1820. Společné mají mimořádně závažná poškození, vznikla dlouhodobým zatékáním vody, rozřezáním trámů střešní konstrukce a někdy i zásadním narušením věnce na zdivu.

Pro opravu prvních dvou velkých polí firma použila vlastní metodu podchycení klenby ocelovou sítí, její zvednutí, uklínování vzniklých spár dubovými klíny a zalitím nových spár speciální směsí. Tímto způsobem je možné opravovat klenby, které se propadají, jsou narušené, ale cihly jsou vcelku pevné. Porušených kleneb je na statku několik desítek čtverečních metrů a jejich celková oprava potrvá nepochybně několik let.