Sedění obce baráčníků

24.11.2019

Na výroční volební sedění velevážené obce baráčníků ve Větrově-Frýdlantu nás pozval tento vlastenecký spolek. Konalo se 23.11.2019 v Baráčnické rychtě ve Větrově. Jednání bylo přítomno 48 členů a kolem 15 hostů. V bilanci jsme slyšeli, že pořádají každoroční Čarodějnice, Ples, Den matek a další setkání. Opravili také jednu studánku a svoji rychtu. Výroční setkání má neopakovatelnou atmosféru, která je dána dodržováním více než stoletých pravidel, baráčnickými kroji i mimořádně přívětivou přátelskou atmosférou. Za Český svět Milan Maršálek poděkoval baráčníkům za spolupráci a pomoc při akcích a přednesl příspěvek na téma: Strašidla ve Větrově. Přinášíme několik fotografií, které mohou jednání charakterizovat.