Smutná zpráva - Zemřela Marie Bártlová (Hnátnická)

28.11.2020

Pro členy našeho spolku, přátele i jejich přátele máme tentokrát velmi smutnou zprávu. V sobotu 21. listopadu 2020 nás opustila zakládající a nejstarší členka Českého světa paní Marie Bártlová (provdaná Hnátnická). Zemřela ve věku nedožitých 95 let. Rozloučení se zesnulou se bude konat, až to zdravotní omezení v této zemi dovolí, pravděpodobně na jaře příštího roku z jejího rodného domku ve Větrově - Frýdlantu.

Marie Bártlová se narodila v domku ve Větrově (tehdy Ringenhain) v rodině českého železničáře. Domek byl v bezprostředním sousedství bydliště železničáře Václava Bělíka, a tak se zde scházeli i drobní řemeslníci, kteří usilovali o vznik české školy ve Frýdlantu. Otec František Bártl nejprve pracoval na stanici v Černousích, pak ve Frýdlantu. V roce 1938 byla rodina vyhnána do vnitrozemí, rodiče žili v Turnově, dcera u příbuzných v Hradci Králové. Tam poznala první ústrky, kterých se dostalo dětem, jež přišly z tehdejších Sudet. Vyučila se švadlenou a absolvovala učitelský ústav. Po osvobození nastoupila jako učitelka v malotřídce ve Větrově. Ale již po roce vedla první třídu v základní škole Václava Bělíka ve Frýdlantu. Po roce 1948 byla rodina komunisty vystěhována z tehdejšího bydliště ve Frýdlantě zpět do malého domku prarodičů ve Větrově. Marie Bártlová učila první třídy a později práce v dílně u vyšších ročníků. Dodnes na ni vzpomínají stovky žáčků. Později odešla do Liberce, kde učila na základním stupni v Ulici 5. května. Po odchodu do důchodu působila v místní komunitě Církve římsko-katolické. V roce 1990 se stala zakládající členkou občanského sdružení Český svět a až do letošního roku se aktivně účastnila pořádání jeho pravidelných setkání. V roce 2019, u příležitosti 100 let české školy ve Frýdlantu, otevírala ve svém rodném domku Památník české školy.

Ve středu 2.12.2020 od 17. 00 hod. bude za jmenovanou sloužena zádušní mše sv. v kostele v Rochlici, děkujeme vám za případnou účast. Současně děkujeme všem dalším přátelům a známým, kteří dali již sloužit obdobné mše v místech, ke kterým jmenovaná měla vztah.

Na snímku: Marie Bártlová (Hnátnická) v době, kdy učila ve Frýdlantu a na jednom z posledních setkání v Památníku české školy.

Milan Maršálek, starosta spolku Český svět