Splácím jim dluh

23.01.2011

Nikdy jsem si nedával novoroční závazky a předsevzetí. Soudím, že člověk se má chovat slušně nejen po Silvestru, když ho bolí hlava. Letos jsem ale předsevzetí učinil. Pokusím se vyrovnat své závazky
vůči lidem, kterým to dlužím. Nejde o peníze. Pokud vím, nikomu žádné peníze nedlužím. Ale v uplynulém více než půlstoletí se mnou někteří lidé měli trpělivost, věnovali mi svůj čas, chovali se slušně a nejen ke mně.

Z pohledu světového a možná i jen republikového to jsou asi lidé bezvýznamní. Ale na Frýdlantsku, kde jsem se s nimi setkal a setkával, to byly zářivé body, jistota, něco zcela překvapivého. Vždycky jsem si říkal, že o nich by měl někdo jednou napsat. Mnozí z nich již nežijí. A tak se pokusím ten dluh, který stále cítím, splatit. Každý měsíc alespoň jednomu z nich. Třeba mi pomůžete a najdete i vy někde zasunutou vzpomínku, nebo fotografii.