Stromky U koruny

29.09.2019

Pamětníci vzpomínají, že v restauraci U koruny na Hágu (Frýdlant) býval skleněný parket, který jako šachovnice svítil různými barvami. Dobře se na něm tančilo. Po roce 1990 byla novorenesanční stavba téměř zničena, ale nyní se zdá, že alespoň hlavní část zůstane, i když jinému účelu.

Pod restaurací býval parčík s desítkou kaštanů kolem odkrytého betonového parketu červené barvy. Vedle stodola, ve které sbor dobrovolných hasičů (tehdy požárníci) Větrov-Hág měl svoji zbrojnici. Do začátku 60. let minulého století patřil tenhle sbor mezi nejlepší v okrese Frýdlant. Co je dnes z restaurace i bývalé stodoly naznačuje náš obrázek. Tam, kde býval parket, byla po čase nepovolená skládka, pak městská deponie zeminy. Nyní se městský úřad rozhodl, že zde vytvoří oddechové zákoutí. 27. září 2019 zde žáci Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu, spolu s dalšími školáky, vysadili 55 keřů a stromů, mezi nimi i exotické ovocné. Odměnou jim byl příjemně strávený den a opečený buřt.

Před 40 lety jsem podobně vysadil do jednoho parčíku v Liberci několik dřevin. Ač se souhlasem městského zahradníka, ale bez patřičného projektu. Měl jsem z toho problémy. Shodou okolností právě v tomto týdnu tam odborná firma porazila krásný modřín. Asi proto, že začal shazovat jehličí. Nebo to bylo podle projektu.

Svým mladým nástupcům z lesnické školy přeji, aby jejich sazenice přežily také aspoň 40 let.