Tornádo v Řasnici

05.04.2015

Vichřici 31. 3. a 1. 4. 2015 jsme zaznamenali v celém Libereckém kraji. Nejsilnější byla na Frýdlantsku, kde se poryvy větru údajně pohybovaly kolem 100 km za hodinu. Lesníci odhadují, že během těchto dvou dnů v lesích výběžku padlo kolem 4000 stromů.

Silný vítr polámal přestárlé třešně v aleji z Frýdlantu k Novému Městu p. S., vyvrátil stromy přes silnice, kde museli zasahovat hasiči. Zajímavý, i když ne zrovna milý, větrný úkaz jsme pak zaznamenali přímo v Dolní Řasnici. Zhruba v prostoru za pomníkem H. Kudlicha se utvořil větrný vír, který nabral tvar malého tornáda. Na dvoře hospodáře Bartoše zvedl do vzduchu dětské hračky a odnesl je několik metrů dál. Na nedalekém, nedávno opraveném, kravínu utrhl kus střechy, zvedl ji vzhůru a odhodil zhruba deset metrů. Za stájemi statku čp. 29 zvedl do výšky asi šesti metrů seník. Je to stavba zhruba 3x4,5x3 metry. Překlopil jej ve vzduchu na bok a pak ve vzdálenosti tří metrů doslova napíchl na ocelový sloup oplocení. Poté se vír oslabil a na nedalekém výměnku jen otrhal část doškové střechy, aby v prostoru před Leiblovým statkem ztratil sílu a změnil se v obyčejný silný vítr.