Vyplavení nevěřte slibům

05.09.2010

Máme roubenou stavbu na břehu potoka. Břeh se při povodni utrhnul a domek praská. Obecním úřadem vyslaný statik řekl, že nevylučuje zboření domu. Co máme dělat? Jindra J., Bílý Potok p.S.

Záleží na tom, co chcete. Každý i nejhloupější statik vám řekne, že dům je dobré zbořit. Když se zboří, on má jistotu, že stavba nikoho neohrozí. Pak je jen otázka, kdo demolici zaplatí. Zda majitel, nebo pojišťovna, nebo někdo jiný. Váš případ je o to složitější, že se dům nachází v areálu vodního díla, které ještě před povodní jiný občan značně poškodil. Proto vodní dílo nemohlo správně plnit svoji funkci, proto při velké vodě došlo ke značné změně koryta vodního toku. Za koryto odpovídá správce vodního toku, že odpovídá i za poškození vašeho domu budete muset složitě dokazovat soudně. Nevěřte tomu, co vám kdo nyní slibuje. Po komunálních volbách už nikoho povodně z roku 2010 zajímat nebudou. Stejná situace byla i v Praze v roce 2002.

Váš dům není nutné bořit, dřevostavby vydrží daleko větší namáhání. Praskliny ukazují, že břeh pod domem se hýbe, bez zajištění břeh pochopitelně ujede do sklonu 45 stupňů a s ním i váš dům.

Trvejte na urychleném obnovení opěrné zdi, která dříve tok vymezovala. Podávejte žaloby, stěžujte si přes sdělovací prostředky, dokumentujte stav. I tak máte jen malou naději, že o svůj majetek nepřijdete.