O NÁS

Údržbě a opravám podstávkových domů na Liberecku by měl přispět dlouhodobý projekt nazvaný Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů. Od roku 2013 do května 2015 organizátoři v jeho rámci připravili několik exkursí k podstávkovým domům v ČR a SNR, řadu seminářů, konferencí a přednášek. Účastnili se jich nejen zájemci o tyto krásné...

Vichřici 31. 3. a 1. 4. 2015 jsme zaznamenali v celém Libereckém kraji. Nejsilnější byla na Frýdlantsku, kde se poryvy větru údajně pohybovaly kolem 100 km za hodinu. Lesníci odhadují, že během těchto dvou dnů v lesích výběžku padlo kolem 4000 stromů.

Lásky zelené lavice je název nejnovější knihy Milana Maršálka, bývalého redaktora Mladého světa, MF a dalších novin. Autor poutavým způsobem líčí radosti i strasti školáka, první ochutnání konopí i překračování jiných zákazů. Mimořádně otevřené vyprávění o trablích, průšvizích, prvních láskách i poznáníchje doplněno přehlednou historii školy...

Většina původních stropů na statku č. 29 v Dolní Řasnici se zřítila nebo byla ukradena. Přesto se na některých stěnách a stropech zachovaly původní malby, a to někdy i v mnoha vrstvách. Ve vstupní místnosti v přízemí je na stěně zajímavá chaloupka a smrk. Obrázky jsou malované přes šablonu. Původně jsme se domnívali, že jde o práci pana Šímy,...

Dolní Řasnice 29, 464 01 Frýdlant v Č. tel: 603903238, mail: ceskysvet@seznam.cz

Po několikaletém čekání, složitých jednáních a všelijakých úpravách a opravách jsme v prvních dnech letošního roku obdrželi velice potěšitelnou zprávu. Mezi svátky, 27.12.2006 Ministerstvo vnitra ČR registrovalo naše občanské sdružení Český svět. Až dosud činnost sdružení mohl vykonávat jen přípravný výbor a jen v určité omezené míře. Od nynějška...

Nedaleko hranic s Polskem v jednom dvoře zaznamenal prof. Jiří Škabrada pozoruhodnou stavbu. Je to výměnek z počátku 18. Století, možná ještě starší. Budova hrozí zřícením, proto se její majitel rozhodl, že ji v letošním roce zboří. Stavba není památkově chráněna, přesto je nesporné, že je to poslední stavba svého druhu v Libereckém kraji. Podařilo...