O NÁS

V únoru a březnu pokračovaly práce na obnově novorenesančního oltáře, který s největší pravděpodobností pochází z Frýdlantska. Zde údajně patřil bohatému průmyslníkovi a je z doby kolem roku 1900. Byl v soukromé prostoře, která sloužila bohoslužbám majitele. Je zhotoven z dubového dřeva, vyřezáváním a lepením, ve stylu tehdy obvyklém na severu...

Měřeno přítomností dětí našich přátel a sousedů na setkání u Kapličky Domov 1. 1. 2020 v Dolní Řasnici byla minulá léta velmi přívětivá a úrodná. Přestože asi nikdo z nás nezažil v loňském roce jen radostné dny, přítomní konstatovali, že je hezké, že se zase scházíme. Počasí přálo i těm menším, a tak místo koulování sbírali kaštany nebo hráli na...

Na konci právě uplynulého roku děkuji všem naším členům, přátelům, příznivcům a příbuzným za podporu i pomoc, kterou jste nám v roce 2019 projevili. Bez Vaší podpory a tolerance bychom nemohli uspořádat setkání, kterých bylo několik, ani pokročit v budování našich objektů. Děkuji těm, kteří loni 1. ledna přišli na onu každoroční chvilku u Kapličky...

Při tradiční štěpánské obchůzce (28. 12. 2019) dorazil Klub žen Dolní Řasnice i na statek Český svět. Kromě tradiční přehlídky, co ženy upekly a nachystaly, byla na programu odborná přednáška, informace J. Peškové o důležitých aktualitách (Kolik je v Čechách Silvestrů a co to jméno znamená, jak se slaví vánoce v Peru a jak v Indii, atp.) Společně...

V návaznosti na otevřenou výstavu o Ferdinandovském betlému jsme navštívili v Bílém Potoce p. S., paní Ingeborg Zajíčkovou (93), která je vnučkou betlemáře G. Augstena. Milá a velice čilá paní vzpomínala na davy návštěvníků, které ve vánočním čase pěšky i na saních mířily do Ferdinandova shlédnout betlém. Jako vnučka cítila i vůni klihu a různých...

Pod patronátem a za přítomnosti radní Libereckého kraje Květy Vinklátové byla otevřena 2. 12. 2019 v Krajském úřadě v Liberci výstava o Ferdinandovském betlému. Byly to vlastně vernisáže dvě, neboť zde měl i premiéru restaurovaný flašinet ze sbírky Českého světa, z.s. opravený a představený Radkem Janouškem. Flašinet patřil vysloužilci z 1. světové...

Nejmilejší návštěvníci navštívili ve čtvrtek 19. září 2019 Kovárnu O. Stelziga v Dolní Řasnici. Proč jsou nejmilejší? Protože mají opravdový zájem, jsou disciplinovaní a jsou tady doma. Jsou to děti z místní mateřské školy. Slušně pozdraví, poděkuji za bonbon, hlásí se, když se chtějí něco zeptat. A jsou to děti chytré, takže vždycky něčím...

Oslavy 100 let české školy ve Frýdlantu jsme zahájili v sobotu 14. 9. 2019 otevřením Památníku české školy ve Větrově Dlouhé ulici č. (3)107. Ještě před vernisáží 14 příbuzných a potomků železničáře Václava Bělíka navštívilo historickou budovu v dnešní Bělíkově ulici. Společně se vyfotografovali u nástěnky, která výročí připomíná. Někteří se zde...

Před sto lety, 15. září 1919 se konala ve Frýdlantě velkolepá slavnost k otevření první české školy. Tuto událost připomeneme zpřístupněním Památníku české školy ve Frýdlantě - Větrově, v Dlouhé ulici ve dnech 14.-15. září 2019. Budou zde představeny dokumenty a události, o který nikdo dosud nevěděl.