O NÁS

Před 40 lety, přesně 19. srpna 1980 byla veřejnosti poprvé zpřístupněna Kovárna Ondřeje Stelziga v Dolní Řasnici. Bylo to připomenutí 300 letého výročí, kdy deputace sedláků vedená tímto kovářem dorazila do Prahy a zde císaři Leopoldovi předala svoji prosebnou listinu za snížení roboty a útisku, zejména se strany majitele panství hraběte Gallase....

Pravděpodobně z majetku některého průmyslníka před 140 lety pochází novorenesanční oltář, který se pokoušejí nyní opravit a zachránit přátelé Českého světa. Podle řezbářského rukopisu jde nejspíš o dílo Frýdlantského řezbáře nejpozději před koncem 19. století. Stejné postupy, řezby a konstrukce najdeme totiž i na místním nábytku.

Během první světové války z Dolní Řasnice (Rückersdorf) padlo, zemřelo na následky zranění nebo se stalo nezvěstnými 53 mužů. Do války přitom odtud narukovalo 250 mužů. Byli to vojáci Rakousko-uherské armády a jen těžko dnes budeme zjišťovat, zda a kolik mezi nimi bylo i Čechů. 27. června 1925 jim byl vedle školy v centru obce odhalen pomník.

Na začátku letošního roku jsem se zmínil, že by si mnozí z nás přáli více času pro svoje děti a vnoučata. Splnilo se nám to způsobem trochu zamotaným a mnoho radosti z toho asi nemáme. Ze stejného důvodu jsme se letos nemohli sejít na Bílou sobotu o Vajíčkovníku. Přesto na statku Český svět v Dolní Řasnici je rachot přímo pozoruhodný....

V únoru a březnu pokračovaly práce na obnově novorenesančního oltáře, který s největší pravděpodobností pochází z Frýdlantska. Zde údajně patřil bohatému průmyslníkovi a je z doby kolem roku 1900. Byl v soukromé prostoře, která sloužila bohoslužbám majitele. Je zhotoven z dubového dřeva, vyřezáváním a lepením, ve stylu tehdy obvyklém na severu...

Měřeno přítomností dětí našich přátel a sousedů na setkání u Kapličky Domov 1. 1. 2020 v Dolní Řasnici byla minulá léta velmi přívětivá a úrodná. Přestože asi nikdo z nás nezažil v loňském roce jen radostné dny, přítomní konstatovali, že je hezké, že se zase scházíme. Počasí přálo i těm menším, a tak místo koulování sbírali kaštany nebo hráli na...

Na konci právě uplynulého roku děkuji všem naším členům, přátelům, příznivcům a příbuzným za podporu i pomoc, kterou jste nám v roce 2019 projevili. Bez Vaší podpory a tolerance bychom nemohli uspořádat setkání, kterých bylo několik, ani pokročit v budování našich objektů. Děkuji těm, kteří loni 1. ledna přišli na onu každoroční chvilku u Kapličky...

Při tradiční štěpánské obchůzce (28. 12. 2019) dorazil Klub žen Dolní Řasnice i na statek Český svět. Kromě tradiční přehlídky, co ženy upekly a nachystaly, byla na programu odborná přednáška, informace J. Peškové o důležitých aktualitách (Kolik je v Čechách Silvestrů a co to jméno znamená, jak se slaví vánoce v Peru a jak v Indii, atp.) Společně...

V návaznosti na otevřenou výstavu o Ferdinandovském betlému jsme navštívili v Bílém Potoce p. S., paní Ingeborg Zajíčkovou (93), která je vnučkou betlemáře G. Augstena. Milá a velice čilá paní vzpomínala na davy návštěvníků, které ve vánočním čase pěšky i na saních mířily do Ferdinandova shlédnout betlém. Jako vnučka cítila i vůni klihu a různých...

Pod patronátem a za přítomnosti radní Libereckého kraje Květy Vinklátové byla otevřena 2. 12. 2019 v Krajském úřadě v Liberci výstava o Ferdinandovském betlému. Byly to vlastně vernisáže dvě, neboť zde měl i premiéru restaurovaný flašinet ze sbírky Českého světa, z.s. opravený a představený Radkem Janouškem. Flašinet patřil vysloužilci z 1. světové...