POZVALI NÁS

Na výroční volební sedění velevážené obce baráčníků ve Větrově-Frýdlantu nás pozval tento vlastenecký spolek. Konalo se 23.11.2019 v Baráčnické rychtě ve Větrově. Jednání bylo přítomno 48 členů a kolem 15 hostů. V bilanci jsme slyšeli, že pořádají každoroční Čarodějnice, Ples, Den matek a další setkání. Opravili také jednu studánku a svoji rychtu....

Pochodem Po stopách škol ve Frýdlantu si v sobotu 19. října 2019 veřejnost připomněla 100 let trvání české školy ve městě. Pořadatelem byla základní škola Frýdlant ve spolupráci s gymnáziem, střední školou hospodářskou a lesnickou a základní školou speciální. V průběhu dopoledne na start u zemědělské školy a do cíle pod rozhlednou dorazilo na 170...

Pamětníci vzpomínají, že v restauraci U koruny na Hágu (Frýdlant) býval skleněný parket, který jako šachovnice svítil různými barvami. Dobře se na něm tančilo. Po roce 1990 byla novorenesanční stavba téměř zničena, ale nyní se zdá, že alespoň hlavní část zůstane, i když jinému účelu.

Před 18 lety 3. července 20101, krátce po poledni, se více než osmdesátka hostí i domácích účastnila nového vysvěcení kapličky sv. Michala v horní Bulovce. Světil Josef Schloze, farář z Wittstocku (SRN), který se narodil nedaleko místa, kde je kaplička. Spolu s ním sloužil tehdy zcela nový farář Jan Kolář z Frýdlantu, který dnes působí v Jablonci...

Přestože bylo dávno po vyučování, na vernisáž výstavy "Rodino vyprávěj" 2. 4. 2019 přišlo několik učitelů a zhruba dvě desítky žáků. Ve výstavní síni Frýdlantské radnice (v přízemí ve dvoře) žáci pod vedením učitelky Lucie Zralé shromáždili 250 pozoruhodných předmětů, které mají vztah ke století Československa a pochopitelně Frýdlantsku. Jsou zde...

Již 16. ročník dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2019 uspořádal v sobotu 16. 2. 2019 v Jablonci nad Nisou Dům dětí a mládeže Vikýř. Zúčastnilo se ho 28 jednotlivců ve věku od deseti do 15 let. Cílem soutěže bylo vybrat účastníky pro regionální kolo pěvecké soutěže, která se bude konat 27. 4. 2019 také v Jablonci nad Nisou a z...

Když se něco uskuteční deset let po sobě, můžeme říci, že pomalu vzniká tradice. Tradice přímo světová se asi zrodila před deseti lety v Krásném Lese na Frýdlantsku.

V Čechách bývalo obvyklé, že cesta vedoucí od kostela ke hřbitovu, se jmenovala Poslední. Ale časy se mění a věci dostávají hezčí jména. I tyhle cesty na hřbitov se teď jmenují po různých velikánech nebo všelijakých událostech. A zdálo se mi téměř charakteristické, že o takové cestě - od kostela na hřbitov - se hovořilo i na posledním ze setkání...

K tradičnímu posezení u kamen se sešly 11. prosince 2018 v připravovaném památníku české školy v Dlouhé ulici ve Větrově naše členky a příznivkyně. A nemohlo být jinak, že se hlavní téma rozhovoru točilo kolem školy. Proč by také ne, když ještě nedávno měly všechny ke škole blízký vztah. Všechny jako žákyně, některé jako učitelky. A bylo to vlastně...